fbpx

לבדוק את האנגלית שלך

השתמש במבחן ההשמה החינמי שלנו כדי לבדוק את הרמה שלך. זהו מבחן דקדוק ואוצר מילים בלבד.

בדוק את רמת האנגלית שלך בחינם באמצעות המבחן הקצר שלנו

עוד לחקור